زیر مجموعه شهربازی
پرش درآسمان
سن بالای8سال
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
پرش در آسمان (شمال دریاچه) مشاهده جزئیات
ویژه کودکان
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
ترامپولین (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
مناسب برای سن 3تا 6سال ،وزن تا 40کیلو،قد تا 90سانت
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
مینیون(غرب دریاچه ) مشاهده جزئیات
مناسب برای 3تا 7سال ،وزن تا 30کیلو
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
رالی کودک (غرب دریاچه ) مشاهده جزئیات
مناسب برای سن 6تا 14 سال، وزن تا 60کیلو گرم
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
ترامپولین (غرب دریاچه ) مشاهده جزئیات
مناسب برای 4تا 12 سال ،وزن تا 38 کیلوگرم
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
آکروجت کودکان (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
کودکان زیر 5سال با همراه تایم استفاده 5 دقیقه می باشد .
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
کشتی صبا کودکان(غرب دریاچه ) مشاهده جزئیات
مناسب کودکان میباشد
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
زنبورک یا قطار کودک (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
مناسب برای 3تا 5سال ،وزن تا 20 کیلوگرم
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
استخرتوپ (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
مناسب برای 5سال به بالا ،وزن تا 50 کیلو در هر کابین
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
چرخ و فلک کودک (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
مناسب برای سن 4 تا 10سال ،وزن 40 کیلو و قد بین 105تا 140 سانت
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
مری گوراند (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
مناسب برای 3الی 12سال قد 140سانت وزن 50کیلو
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
تاب کودک (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
مناسب برای 3تا 7 سال ،وزن 30کیلو ، قد 90 سانت
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
رالی کودک ( شرق دریاچه ) مشاهده جزئیات
مناسب برای 3تا 6سال وزن تا 25 کیلو گرم
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
قطار کودک (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
مناسب برای 4 تا 12 سال وزن تا 38 کیلو گرم
۳۱,۵۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪10
آکروجت (شرق دریاچه ) مشاهده جزئیات
وزن 20تا 38 کیلو زمان استفاده 5 دقیقه
۲۸,۰۰۰تومان ۳۵,۰۰۰ ٪20
یورو بانجی(شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
ماشین کوبنده
بالای 7سال نیاز به بلیط می باشد حداکثر وزن 100 کیلو گرم
۳۶,۰۰۰تومان ۴۰,۰۰۰ ٪10
ماشین کوبنده (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
سرسره ها
سن بالای هشت سال وزن حداکثر 150
۳۶,۰۰۰تومان ۴۰,۰۰۰ ٪10
سرسره ها (سرسره خروشان و سقوط آزاد) (شمال دریاچه) مشاهده جزئیات
ماشین کوبنده
۳ تا ۶ سال به همراه والدین بدون نیاز به بلیط
۴۵,۰۰۰تومان ۵۰,۰۰۰ ٪10
ماشین کوبنده سورتمه مشاهده جزئیات
چرخ و فلک
همه سنین
۴۰,۰۰۰تومان ۵۰,۰۰۰ ٪20
چرخ و فلک (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
سافاری وحشت دریاچه
نداشتن ناراحتی قلبی
۴۵,۰۰۰تومان ۵۰,۰۰۰ ٪10
سافاری وحشت دریاچه (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
سن بالای 12 سال قد بالای 150 سانتی متر
۴۸,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰ ٪20
اسکای فلایر (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
رول گلایدر
ویژه همه سنین
۵۴,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰ ٪10
رول گلایدر (شمال دریاچه) مشاهده جزئیات
نداشتن ناراحتی قلبی
۵۴,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰ ٪10
اسکیت یو (غرب دریاچه) مشاهده جزئیات
10 سال به بالا
۴۸,۰۰۰تومان ۶۰,۰۰۰ ٪20
ماشین دریفتینگ (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
خانه وارونه
بالای سه سال بلیط تهیه شود
۶۰,۰۰۰تومان ۷۵,۰۰۰ ٪20
خانه وارونه (شرق دریاچه) مشاهده جزئیات
سورتمه سواری
6 سال به بالا وزن تا 110 کیلوگرم درصورتی که قد بچه همراه بیشتر از۱۲۰باشد باید به تنهایی از منوریل استفاده کند.
۷۲,۰۰۰تومان ۸۰,۰۰۰ ٪10
سورتمه سواری تهران(بوستان گلابدره) مشاهده جزئیات