زیر مجموعه ترسناک
پرش درآسمان
سن بالای8سال
۲۵,۰۰۰تومان
پرش در آسمان مشاهده جزئیات
نداشتن ناراحتی قلبی
۳۵,۰۰۰تومان
سافاری وحشت دریاچه
نداشتن ناراحتی قلبی
۳۵,۰۰۰تومان
سافاری وحشت دریاچه مشاهده جزئیات
رول گلایدر
ویژه همه سنین
۴۵,۰۰۰تومان
رول گلایدر مشاهده جزئیات